Rydym yn gyffrous iawn ein bod yn gallu rhannu ein fideo hyrwyddo 6ed Dosbarth ar gyfer Ysgol Llanfyllin gyda chi yn ogystal â gwybodaeth am yr holl gyrsiau a gynigir yma ar hyn o bryd. Byddai’n wych cael cymaint o ddisgyblion Blwyddyn 11 yn ôl gyda ni yn y dyfodol ynghyd â chroesawu disgyblion newydd i’r ysgol. Mae gennym ddigwyddiadau pellach ar y gweill yn y dyfodol agos ond yn y cyfamser os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â’r ysgol.

Gwybodaeth Pynciau 6ed DosbarthWe are very excited to be able to share our 6th Form promotional video for Ysgol Llanfyllin with you as well as information on all the courses offered here at the moment. It would be fantastic to have as many Year 11 pupils back with us as possible in the future as well as welcoming new pupils to the school. We do have further events planned for the near future but in the meantime if you have any questions please contact the school. 

6th Form Subject Information